Toimintaterapia

Ongelmia päivittäisissä toiminnoissa? Avun saat toimintaterapiasta | Salo

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä. Tavoitteena on, että asiakas suoriutuu itselleen merkityksellisistä toiminnoista, huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista.

Toimintaterapian lähtökohtana on keksiä yhdessä asiakkaan kanssa hänelle mielekäs terapiamuoto. Esimerkiksi erilaiset kädentaidot ja perinteiset lautapelit soveltuvat hyvin terapian tueksi. Terapiajakson alussa tehdyn arvioinnin perusteella muodostetaan suunnitelma asiakasta hyödyntävästä terapiajaksosta. Toimintaterapeutti voi tarpeen mukaan valmistaa asiakkaalle yksilöllisen lastan esimerkiksi hermopinteisen käden lepoasennon tueksi.


Toimintaterapia pitää sisällään

  • käsiterapia
  • tunnonkaraisu
  • lepolastat, ranne- ja sormituet
  • apu neurologisiin ongelmiin
  • ratkaisujen keksiminen päivittäisiin ongelmiin, kuten pukeutumisen ongelmat
  • apuvälinetarve
  • kodinmuutostyöt

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pikaviesti

Nimi *
Puhelinnumero *
Viesti *